Śmierć w domu

 

JEŻELI ŚMIERĆ NASTĄPIŁA W DOMU NALEŻY:

 

1. Wezwać lekarza w celu stwierdzenia przez niego zgonu i wystawienia karty zgonu niezbędnej do uzyskania aktu zgonu:


     a. Zasadniczo stwierdzić zgon oraz wystawić kartę zgonu powinien lekarz, który leczył chorego w jego ostatniej chorobie, tzn. o lekarzu, który jako ostatni (w okresie 30 dni poprzedzających zgon), udzielił choremu pomocy - najczęściej będzie to lekarz rodzinny.


     b. W przypadku, gdy wskazany powyżej lekarz nie może stwierdzić zgonu obowiązek ten spoczywa na innym lekarzu. Dotyczy to sytuacji, gdy nie można ustalić, który z lekarzy udzielił jako ostatni pomocy zmarłemu lub, jeżeli lekarz rodzinny zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania. W praktyce najczęściej lekarzem wzywanym do nagłego wypadku lub zachorowania jest lekarz pogotowia ratunkowego (numer: 999 lub 112 - z telefonów komórkowych). Jeżeli przybędzie on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie będzie właściwy do wystawienia karty zgonu. Powinien natomiast stwierdzić zgon w znaczeniu faktycznym i sporządzić dokument stwierdzenia zgonu. Dokument ten będzie podstawą do wystawienia karty zgonu dla innego właściwego lekarza. Jeżeli natomiast lekarz pogotowia wezwany do nagłego wypadku lub zachorowania zastał chorego jeszcze przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego aczkolwiek nieskutecznie, a następnie pacjent zmarł, to lekarz ten będzie właściwym lekarzem do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

 

2. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt telefoniczny, wtedy dostarczymy trumnę (w razie potrzeby z kapsułą chłodzącą) lub w razie konieczności przewieziemy osobę zmarłą do chłodni i udzielimy wszelkich informacji dotyczących dalszego postępowania.

 

3. Jeżeli uzyskają Państwo zaświadczenie stwierdzenia zgonu, należy udać się do lekarza właściwego w celu otrzymania karty zgonu.

 

4. Następnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu w celu uzyskania aktu zgonu - trzeba zabrać ze sobą: dowód osobisty osoby zmarłej oraz kartę zgonu a także własny dokument tożsamości.

 

5. Następnie należy uzgodnić kwestie terminu i miejsca pochówku we właściwej kancelarii parafialnej.

 

6. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy kartę zgonu, akt zgonu, dowód osobisty osoby organizującej pochówek, NIP zmarłego a także wskazać informacje dotyczące daty, godziny i miejcsa pogrzebu.

Ustalimy wszelkie szczegóły, aby zorganizować całą ceremonię pogrzebową zgodnie z Państwa życzeniami.

 

7. Po zorganizowanym pogrzebie można się udać do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego. Jeżeli podpiszecie Państwo upoważnienie do załatwienia formalności w ZUS, wypełnimy niezbędną dokumentację, wówczas zasiłek pogrzebowy trafi na Państwa konto bankowe (w przypadku, gdy płatności za nasze usługi dokonujecie Państwo gotówką).

Istnieje również możliwość, aby całość kosztów pogrzebowych została zrealizowana bezgotówkowo w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS. Wówczas cały zasiłek pogrzebowy zostaje przelany na nasze konto, po potraceniu należności (cena naszych usług), pozostała kwota jest wypłacana osobie organizującej pogrzeb.

 

8. Słuzymy Państwu pomocą na każdym etapie organizacji pogrzebu jak również o jego zakończeniu.

 

 

 

 

Tagi:
siedziba, zakład i biuro:
Dębówka 27 
08-455 Trojanów     

dom pogrzebowy:   
Korytnica 39    
08-455 Trojanów    

punkt wystawowy:                      
ul. Stachowskiego 29                                         
08-400 Garwolin                               tel. 505-150-519     lub     504-990-904
e-mail: biuro@jarpol-kam.pl
  

       

O jakości można mówić, gdy tym co do nas wraca są nasi Klienci a nie produkty...